04.06.2018 10:30

Spotkanie w Chełmie - 4 czerwca 2018 (poniedziałek), godz. 10:30 - 14:00

Hotel Kamena
Al. Armii Krajowej 50
Chełm

Z udziałem:

  • Beata Mazurek - Wicemarszałek Sejmu RP
  • Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
  • Andżelika Możdżanowska - Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  • Małgorzata Oleszczuk - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Andrzej Ziółkowski - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
  • Leszek Bielecki - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

 

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, w ramach której eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego będą do dyspozycji przedsiębiorców.

Zgłoszenia i więcej informacji:
http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/wydarzenia/spotkanie-chelm/

Relacja z wydarzenia