14.09.2018 12:00 Lublin

Spotkanie w Lublinie - 14 września 2018 (piątek) godz. 12:00-15:30

Hotel Luxor
al. Warszawska 175a
Lublin 20-824

W wydarzeniu swój udział potwierdzili m.in: Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Marian Banaś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów /Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Jadwiga Lesisz – p.o. Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Barbara Loba – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, Janusz  Samuła – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Relacja z wydarzenia