25.06.2018 10:30 Olsztyn

Spotkanie w Olsztynie - 25 czerwca 2018 (poniedziałek), godz. 10:30 - 14:00

Miejsce:
Hotel HP Park
al. Warszawska 119
Olsztyn 10-701

Z udziałem:

  • Paweł Gruza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
  • Nina Dobrzyńska – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Barbara Loba – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
  • Daniel Konkel – Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego Gdańsk
  • Michał Wypij – przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Relacja z wydarzenia