Zachodniopomorskie/ W każdym z 20 urzędów skarbowych pojawiły się deklaracje split payment

W każdym z 20 urzędów skarbowych w woj. zachodniopomorskim pojawiły się już deklaracje z zapłatą należności na rachunek VAT w ramach tzw. split payment – powiedziała wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Monika Getka, która wzięła udział w Kołobrzegu w piątkowym spotkaniu z przedsiębiorcami w ramach cyklu konferencji poświęconych Konstytucji Biznesu.

Przepisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) weszły w życie 1 lipca br. "Przez te raptem 2 miesiące funkcjonowania split payment pojawiły się już deklaracje (…). To nie jest bardzo duża skala, aczkolwiek podatnicy chyba zaczynają się powoli do tego przekonywać" – zaznaczyła wicedyrektor Izby.

Podzielona płatność umożliwia podatnikom zapłatę faktur VAT w dwóch strumieniach finansowych: netto i VAT. Ten ostatni wpływa na specjalne konto. Jak powiedziała Getka, co do zasady, pieniądze, które wpłyną na rachunek VAT, mogą być wykorzystane tylko na rozliczenia związane z VAT-em i na pokrycie zaległości podatkowych, jeżeli takie się pojawiły. (Na inne przeznaczenie środków musi wyrazić zgodę Naczelnik Urzędu Skarbowego). "Jest pomysł, żeby rozszerzyć katalog możliwość wykorzystania tych pieniędzy, w tej chwili o takiej zmianie się myśli" – zaznaczyła. Dodała, że w na tę chwilę nie są znane jeszcze szczegóły prac, które trwają w Ministerstwie Finansów.

Wicedyrektor szczecińskiej Izby Administracji Skarbowej o zmiany w mechanizmie podzielonej płatności została zapytana podczas konsultacji z przedsiębiorcami, które odbyły się w piątek w Kołobrzegu w ramach konferencji "Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany".

Organizowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości cykl kilkudziesięciu spotkań służyć ma przybliżeniu przedsiębiorcom Konstytucji Biznesu oraz innych zmian w prawie, mającym ułatwić zakładanie i prowadzenie firm.

W spotkaniu w Kołobrzegu wziął udział właściciel tamtejszej firmy sprzątamy.com Adam Walijewski. Jak powiedział w rozmowie z PAP, jego przedsiębiorstwo na razie nie korzystało z możliwości podzielonej płatności, ale on sam przygląda się temu rozwiązaniu. Stąd pytania o mechanizm do przedstawicielki Izby Administracji Skarbowej.

Szczegóły rozwiązań zawartych w Konstytucji Biznesu na piątkowym spotkaniu z kołobrzeskimi przedsiębiorcami przedstawili urzędnicy resortu przedsiębiorczości i technologii, resortu finansów, a także ZUS. Jednym z wątków półgodzinnej prezentacji Krzysztofa Partyki z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych MPiT, który mówił o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej, była instytucja rzecznika MŚP.

Jak powiedział Partyka, rzecznik MŚP to jeden z "filarów" Konstytucji Biznesu. Ma on zagwarantować jej prawidłowe wdrożenie. Do zadań rzecznika należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców i wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji. Rzecznik może też występować do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów. W czerwcu br. premier Mateusz Morawiecki powołał na to stanowisko na sześcioletnią kadencję Adama Abramowicza.

"Zachęcam państwa, żebyście ze swoimi problemami zaczęli zwracać się do rzecznika" – powiedział Partyka.

Jak zaznaczyła w rozmowie z PAP Iwona Prajwocka, właścicielka firmy doradczej Biznes Partner, instytucja rzecznika jest "jak najbardziej potrzebna", szczególnie dla małych przedsiębiorstw, które nie mają zaplecza prawników, doradców finansowych i podatkowych. Jej zdaniem, jest jednak za wcześnie, by ocenić, czy to rozwiązanie sprawdzi się w praktyce.

"Mam mieszane uczucia. Myślę, że rzecznik, tak jak i rzecznik praw konsumenta, niekoniecznie jest w stanie załatwić nam problemy +od ręki+. Owszem, może będzie działał jako pośrednik, przekieruje nas do odpowiednich instytucji. Jednak na ile ta posada rzecznika sprowadzi się dla nas, dla przedsiębiorców, trudno mi ocenić" – powiedziała.

Dyrektor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wioletta Urbańska zwróciła uwagę, że podobnych spotkań z przedsiębiorcami w całej Polsce odbyło się już ponad 60. "Wszystkie prezentacje są do dostępne na stronie cyklu, czyli prawodlaprzedsiębiorczości.parp.gov.pl. Jest tam również szerszy zakres informacji, np. materiały dotyczące ważnego tematu RODO, przygotowane przez ministerstwo Cyfryzacji, informacje na temat faktów i mitów" – powiedziała Urbańska. Konferencji w Kołobrzegu towarzyszyły konsultacje z ekspertami.

Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego. Jest dla firm "kartą praw podstawowych", która obejmuje kluczowe zasady prowadzenia biznesu i przysługujące przedsiębiorcom gwarancje. Większość zmian weszła w życie w kwietniu br.

Najważniejszą z pięciu ustaw tworzących Konstytucję biznesu jest Prawo przedsiębiorców (PP), które wprowadza kanon podstawowych zasad dających gwarancje przedsiębiorcom w relacjach z władzą publiczną. Ustawa zakłada m.in. zmianę relacji przedsiębiorca - administracja w kierunku bardziej przyjaznej i partnerskiej, poprzez wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak również kluczowej zasady "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone". (PAP)

kic/ rmn/ drag/

Zapisz się na newsletter